ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Άδεια παραμονής στην Ελλάδα για ιδιοκτήτες ακινήτων.

Για την έκδοση της άδειας διαμονής θα πρέπει να παρέχετε:

  • Σύμβαση πώλησης ή μίσθωσης αξίας άνω των 250.000,00 €. Η πλήρης καταβολή του κόστους γίνεται με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.
  • Αντίγραφα όλων των σελίδων του τρέχοντος αλλοδαπού διαβατηρίου όλων των προσώπων με έγκυρη θεώρηση Σένγκεν.
  • Φωτογραφίες ειδικής μορφής (που έγιναν κατά την άφιξη στην Ελλάδα).
  • Σύμβαση ιατρικής ασφάλισης (συμβάλλουμε στην εκτέλεση της σύμβασης ιατρικής ασφάλισης στην Ελλάδα).
  • Πιστοποιητικό γέννησης.
  • Πιστοποιητικό γάμου (εφόσον υπάρχει).
  • Πιστοποιητικό γέννησης τέκνων (εφόσον υπάρχει).

Σημείωση: Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να πιστοποιούνται με τη σφραγίδα Apostille.

Η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα είναι προαιρετική.

Η άδεια διαμονής εκδίδεται για περίοδο πέντε ετών.

Η περίοδος υποχρεωτικής παραμονής στη χώρα δεν έχει καθοριστεί.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Στείλτε μας τα χαρακτηριστικά του ακινήτου που επιθυμείτε για να σας προτείνουμε το κατάλληλο για εσάς.

Κωνσταντίνος Παμπαλιάρης

Ανθέων 6, 570 19
Περαία, Θεσσαλονίκη
Τ & F: 23920 29956
Κ: 6972 828 172
E: estiapam@otenet.gr